• Tegnsprogstolk Alle rejser har en døv eller hørehæmmet rejseleder samt én eller to tegnsprogstolke
  • Alicante Alicante Mortens aften for døve 5. - 12. november 2016