Susanne Winther

Susanne Winther Jensen

Susanne Winther Jensen
Bogholder

Susanne Winther Jensen har været ansat som bogholder siden april 2022.
Hun registrerer bl.a. alle indbetalingerne, så har du spørgsmål vedrørende din betaling af rejser kan Susanne kontaktes på mail:
office@reinholdt-bridge.dk