Afbestillingsbeskyttelse

Afbestillingsbeskyttelse

Hvem dækker afbestillingsbeskyttelsen? 
Personer, der har købt afbestillingsbeskyttelse i forbindelse med indbetaling af depositum for en senere rejse i ind- eller udland med Reinholdt Bridgerejser, er dækket af afbestillingsbeskyttelsen – i det følgende kaldet den rejsende.

Hvad koster afbestillingsbeskyttelsen? 
Afbestillingsbeskyttelse koster pt. 6% af rejsens pris. (med forbehold for ændringer)

Kroniske/eksisterende sygdomme. 
Der gælder særlige regler for kroniske/eksisterende sygdomme – se afsnittet om undtagelser.

I hvilke tilfælde er man dækket af afbestillingsbeskyttelsen? 
Den rejsende er dækket af afbestillingsbeskyttelsen i de tilfælde hvor vedkommende ikke kan påbegynde rejsen eller gennemføre formålet med rejsen på grund af:

Død eller akut sygdom/tilskadekomst hos den rejsende selv, familie eller rejseledsager.
Du skal rekvirere en lægeerklæring, som vi kan videresende til forsikringsselskabet, som vi har aftale med. (Lægeattest dateret ikke senere end selve afrejsedagen skal fremsendes)
Brand, oversvømmelse, indbrud eller stormskade i/på den rejsendes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen. (Kopi af politirapport skal fremsendes)
At den rejsende af medicinske grunde ikke er i stand til at få en vaccination, som bliver indført efter den rejsendes tilmelding, og som er et krav for indrejse i det pågældende land. (Lægelig dokumentation for, at den rejsende ikke kan modtage vaccination skal fremsendes)
Skilsmisse/separation eller ophør af samliv med en rejsefælle. (Kopi af separation/skilsmisse bevilling fremsendes. Ved ophør af samliv skal udskrift fra Folkeregistret fremsendes)

Op til 3 personer kan afbestille som følge af, at én rejseledsager må melde fra pga. en af de ovennævnte grunde.

Undtagelser.
Afbestillingsbeskyttelsen dækker ikke, hvis sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved køb af beskyttelsen. Det er en betingelse, at der ikke har været sygdomssymptomer før afbestillingsbeskyttelsens ikrafttræden.

Afbestilling af rejsen.
I tilfælde af afbestilling skal Reinholdt Bridge underrettes øjeblikkelig. Gøres dette pr. mail eller til en telefonsvarer, skal der opgives tydeligt navn på hvem afbestillingen vedrører samt et telefonnummer eller anden måde, hvorpå vedkommende kan træffes.
Ved afbestilling senere end afrejsetidspunktet, dækker afbestillingsforsikringen ikke.

Definitioner.
Til brug for betingelserne i denne afbestillingsbeskyttelse defineres disse ord som følger:

Akut sygdom – ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopdaget sygdom eller en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom.

Familie – ved familie forstås den rejsendes ægtefælle, samlever, børn, papbørn, børnebørn, svigerbørn, forældre, papforældre, svigerforældre, søskende, papsøskende, bedsteforældre, svigerinder eller svogre.

Papbørn – børn som ikke er den rejsendes biologiske børn, men hvor den rejsende er gift eller lever sammen i et ægteskabsligninde forhold med en af de biologiske forældre.

Papforældre – personer, som ikke er den rejsendes biologiske forældre, men er gift eller lever sammen i et ægteskabslignende forhold med en af de biologiske forældre.

Papsøskende – personer, som ikke er en biologisk søskende, men som den rejsende lever eller har levet med i et søskendelignende forhold af minimum et års varighed.

Rejseledsager – ved en rejseledsager forstås en person, som man har tilmeldt sig sammen med i den hensigt at dele værelse sammen på rejsen eller som bridgemakker.

To rejsende, der bliver sat sammen som makkere af Reinholdt Bridge anses IKKE for rejseledsagere i afbestillingsbeskyttelsesmæssig henseende